Info

Združenie Molina sa zaoberá záchranou kultúrneho a technického dedičstva, ktoré po sebe zanechali predchádzajúce pokolenia. Pri záchrane konkrétnych diel a pamätihodností spolupracujeme s odborníkmi zo širokého spektra humanitných a technických vied. Naše zásahy spĺňajú všetky odporúčania postupne prijaté výborom ICOMOS, ako aj etického kódexu a zásad obnovy a záchrany dedičstva.
Cieľom združenia je okrem iného aj zapájanie študentov a mladých ľudí do všetkých aktivít, čím sa snažíme v nich vzbudzovať záujem o naše dedičstvo. Študenti si tak reálne vyskúšajú teoreticky nadobudnuté vedomosti a získavajú neoceniteľné praktické zručnosti.