aktivity 2017

• január

Spracovávanie záverečnej správy finančne podporeného grantu v grantovej schéme MK SR.

• február – marec

Príprava projektu smerujúceho k záchrane objektov areálu dobového barokového mlyna.

• apríl – máj

Prvotné záchranné a konzervačné práce na objekte mlyna.

• jún – júl

Pokračovanie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna.

• september

Účasť zástupcov združenia na konferencii 12th International Conference of Archaeological Prospection v Bradforde v panelovej sekcii s príspevkom Geophysical survey at bronze age sites in southwestern Slovakia: Case studies of fortified settlement in Hoste and Burial Ground in Majcichov.

• október – november

Príprava projektu do novej grantovej výzvy MK SR.