aktivity 2018

• marec

Začiatok záchranných a konzervačný prác na objekte mlyna v roku 2018.

• máj

Pokračovanie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna.

• jún

Začiatok prác na projektoch na zameraných na štúdium, záchranu a rekonštrukciu v lokality Hoste, ako aj zaniknutom cisterciánskom kláštore v Spišskom Štiavniku.

• júl

Začiatok digitalizácie nálezov z mohyly v Reci.

• júl

Pokračovanie projektov na lokalitách v Hostiach, Štiavniku, ako aj spracovávanie nálezov z Rece.

• august

Pokračovanie projektov na lokalitách v Hostiach, Štiavniku, ako aj spracovávanie nálezov z Rece.

• september

Pokračovanie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna.

• október

Ukončenie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna v roku 2018. Pokračovanie prác na projektoch na lokalitách v Hostiach, Štiavniku, ako aj spracovávanie nálezov z Rece.

• november – december

Dokončovanie prác a spracovanie nameraných údajov na lokalitách v Hostiach, Štiavniku, ako aj spracovávanie nálezov z Rece. Dokončovanie publikácie „Reca: Katalóg nálezov z mohýl zo staršej doby železnej“.