aktivity 2015

• november a december
Vyhodnocovanie lokalít so zámerom lokalizovania a následnej záchrany osídlení z doby bronzovej a železnej v povodí Dolného Dudváhu za pomoci geofyzikálnych metód.

• október
Spracovávanie žiadosti o grantovú dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

• september
stav po reštaurovaní

Stav po reštaurovaní

• júl
stav júl 2015

Aktuálny stav retuše

• máj
aktuálny stav retuše

Aktuálny stav retuše postavy a drapérií Krista

• apríl
aktuálny stav tmelenia

Aktuálny stav tmelenia

• marec
polovičné čistenie

Aktuálny stav čistenia obrazu

• február
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Príprava časti dublážneho spojiva

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dokončenie sceľovacích prác

• január

Naťahovanie a dĺženie plátna