aktivity 2019

• marec

Začiatok záchranných a konzervačný prác na objekte mlyna v roku 2019.

• máj

Pokračovanie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna.

• august

Pokračovanie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna.

• august

Ukončenie záchranných a konzervačných prác na objekte mlyna v roku 2019.

• október – november

Príprava a finalizácia projektov do novej grantovej výzvy MK SR.