aktivity 2021

• január – február

Finalizácia prípravy projektov do novej grantovej výzvy MK SR.

• marec – apríl

Odstraňovanie náletových a inváznych druhov drevín v historickom sade so starými odrodami jabloní.

• máj

Pokračovanie v jarnej údržbe historického jabloňového sadu.

• jún – júl

Pokračovanie v údržbe historického jabloňového sadu a príprava realizácie projektov.

• august – september

Realizácia projektu v Ivanovciach a pokračovanie v údržbe historického jabloňového sadu.

• október – november

Pokračovanie projektu v Ivanovciach a zazimovanie historického jabloňového sadu.

• december

Odovzdanie rukopisu novej knižnej publikácie do tlače a finalizácia prípravy projektov do novej grantovej výzvy MK SR.