aktivity 2021

• január – február

Finalizácia prípravy projektov do novej grantovej výzvy MK SR.