aktivity 2020

• marec

Prvotné práce na pokračovaní projektov geofyzikálneho prieskumu na ďalších lokalitách.

• apríl – jún

Utlmenie rozbehnutých prác pre šírenie nového typu vírusu.

• júl

Prieskum terénu a geodetické vytýčenie plochy na lokalitách južného Slovenska, konkrétne Reca, Dolné Janíky, Galanta a Tomášov.

• august

Prieskum terénu a geodetické vytýčenie plochy na lokalite Tupá skala a geofyzikálny prieskum lokalít južného Slovenska.

• september

Geofyzikálny prieskumu vybraných lokalít Tupá skala a južného Slovenska.

• október – november

Pokračovanie geofyzikálneho prieskumu lokalít Tupá skala a južného Slovenska a overovanie niektorých anomálií zachytených na magnetometri. Finálne spracovávanie nameraných údajov.

• december

Finálne spracovávanie nameraných údajov a ich geo-referenciácia na mapové podklady.