aktivity 2022

• január – február

Príprava plánu zásahov na vybraných historických objektoch.